• قیمت:480,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 174
  • نام نویسنده: مصطفی مهدوی،آویشن غلامرضایی ثانی،رضا طالعی
  • نوبت چاپ: 8
  • 265 نفر