• قیمت:150,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 176
  • نام نویسنده: مصطفی مهدوی،آویشن غلامرضایی ثانی،رضا طالعی
  • نوبت چاپ: 4
  • 72 نفر