• قیمت:850,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 336
  • نام نویسنده: علیرضا کشاورز با حقیقت-علی افشاری-سید مجیداسکوئی
  • نوبت چاپ: 14
  • 341 نفر