• قیمت:320,000 ریال
  • نام انتشارات:الماس دانش
  • تعداد صفحه: 212
  • نام نویسنده: جو اوسمار/ترجمه احمد روستا.حمید رضا جعفری
  • نوبت چاپ: 1
  • 46 نفر