• قیمت:480,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 176
  • نام نویسنده: مهندس سید مصطفی مهدوی- مهندس آویشن غلامرضایی ثانی - مهندس رضا طالعی
  • نوبت چاپ: 8
  • 515 نفر