• قیمت:450,000 ریال
  • نام انتشارات: صانعی
  • تعداد صفحه: 286
  • نام نویسنده: کیم اسکات/ترجمه هانیه السادات شریعتمداری
  • نوبت چاپ: 2
  • 197 نفر