• قیمت:850,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 484
  • نام نویسنده: آرورا .راوندرا ترجمه فرامرز فقیهی، روزبه جهانی
  • نوبت چاپ: 3
  • 499 نفر