• قیمت:200,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 248
  • نام نویسنده: ریچارد منسفیلد,ترجمه حمید اسحق‌بیگی
  • نوبت چاپ: 8
  • 84 نفر