• قیمت:550,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 296
  • نام نویسنده: هوشنگ احمدی (خسروی)
  • نوبت چاپ: 4
  • 486 نفر