• قیمت:1,200,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 656
  • نام نویسنده: سید علیرضا سیدی-بهرام آخوندی
  • نوبت چاپ: 6
  • 197 نفر