• قیمت:1,700,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 502
  • نام نویسنده: محمدرضا عباسی
  • نوبت چاپ: 9
  • 498 نفر