• قیمت:510,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 320
  • نام نویسنده: ایرج نجاری-حسین فلاحی-محمد مقاری
  • نوبت چاپ: 8
  • 153 نفر