• قیمت:300,000 ریال
  • نام انتشارات:الماس دانش
  • تعداد صفحه: 176
  • نام نویسنده: جان سی . ماکسول/ترجمه شهروز فرهنگ
  • نوبت چاپ: 1
  • 45 نفر