• قیمت:200,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 384
  • نام نویسنده: رزاق محمد یاری.فاطمه نجاتی.شیما نادری
  • نوبت چاپ: 1
  • 294 نفر