• قیمت:600,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 212
  • نام نویسنده: مهدی پرنا
  • نوبت چاپ: 7
  • 349 نفر